• 5A Quang Trung - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  (05113) 827111
  dtu@dtu.edu.vn
  www.dtu.edu.vn
  0000000000
  Xem thêm
 • 365 Phan Chu Trinh - Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  0511.2213546 - 0511.
  caodangdongdu@gmail.com
  www.dongdudn.edu.vn
  0000000000
  Xem thêm
 • 17 Đỗ Quang - Q.Thanh Khê - Tp.Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
  05113.892.926
  mamnontthongnhung@gmail.com.vn
  0000000000
  Xem thêm
 • 411 Trần Cao Vân, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
  84 511 3714 510
  info@hoaphuong.vn
  www.hoaphuong.vn
  0000000000
  Xem thêm
 • 93 Nguyễn Tất Thành, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  (0511) 370 6852
  duhocdaystar@yahoo.com.vn
  http://www.duhocdaystar.edu.vn/
  0000000000
  Xem thêm
Back To Top